Innføring av festeavgift i Leirfjord kommune

På bakgrunn av vedtak i Leirfjord kommunestyret den 01.07.2016 i sak 30/16, etter forslag fra Leirfjord kirkelige fellesråd, er det vedtatt innføring av festeavgift som gjøres gjeldende fra 2016.

Det er kommunestyret som fastsetter festeavgiftenes størrelse, siden Den norske kirke er gravferdsforvalter på fellesskapets vegne, og ikke bare for sine egne medlemmer. Gravferdsforvaltningen er med andre ord et offentlig ansvar som er delegert til kirkelig fellesråd.

Festeavgiften er hjemlet i Gravferdsloven § 14 hvor det står ” for feste av grav kan det kreves avgift.”

Fredningstid for urner og kistegraver er 20 år. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningstiden, jfr gravferdsloven §§6 første ledd og 19 siste ledd. Den som er ansvarlig for fri grav skal gis anledning til å feste graven ved fredningstidens utløp, jfr. gravferdsloven § 19.

Når kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av. Disse gravene utgjør da ett gravsted. Den graven som tas i bruk først i et gravsted, er fri grav i fredningstiden jfr gravferdsloven §17. Det betales festeavgift for reservasjon av grav ved siden av den som benyttes.

Innføring av festeavgift gir fellesrådet bedre evne til tjenesteproduksjon/vedlikehold av kirkegårder og bygg. Redusert gjennomsnittlig festetid øker antall ledige graver og behov for nye kirkegårdsareal utsettes.

Etter vedtaket fra kommunestyret gjelder følgende regler i Leirfjord fra 1.7.2016

1.      Festeavgiften er kr 100,- pr år pr. grav og gjøres gjeldende fra 1.7.2016 iht gravferdsloven § 14.

2.      Ved fornyelse av feste, etter fredningstiden på 20 år, inngås det avtale for 10 år.

3.      Det betales festeavgift på kr 100,- pr. år for reservasjon av sidegrav – feste av kirkegrav for gjenlevende iht. gravferdsloven § 17.

4.      Festeavgiften prisjusteres årlig med konsumprisindeksen. Første gang med virkning fra 1.1.2018

 

Leirfjord kirkelige Fellesråd

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS