Holdningsskapende midler høst 2018

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg(NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Midlene tildeles til andre halvår av 2018 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

 

Midlene kan ikke nyttes fil fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager,

Informasjonsmøter, sykkelopplæring og/ eller prøver mm.

 

Et tradisjonelt tiltak på høsten er reflekstiltak. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu.

For nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag merket med «Søknad til NFTU om holdningsskapende midler 2018» sendes til:

Firmapost-nord@vegvesen.no

 

Eller til

 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Statens vegvesen

Postboks 1403

8002 Bodø

 

Søknadsfristen er 1. oktober, og midlene må benyttes i løpet av 2018.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til  silje.fisktjonmo@vegvesen.no

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS