Heliumballonger

Nordland fylkesting oppfordret i møte17. april 2018 kommunene i Nordland til å avvikle all bruk og salg av heliumballonger. Med bakgrunn i dette fattet Leirfjord kommunestyre i møte 14. juni 2018 følgende vedtak:

Leirfjord kommune ønsker å være en foregangskommune i Nordland og avvikler all bruk og salg av heliumballonger på offentlig areal. Samtidig oppfordrer vi våre innbyggere til å bidra til et renere Norge og å unngå kjøp av heliumballonger.

I brevet fra Nordland fylkeskommune står blant annet:

Det er to samfunnsutfordringer med denne type ballonger som gjør at bruken bør avvikles: 1. Helium er en begrenset ressurs 2. Ballongene er produsert av en type sent nedbrytbar plast, som kan ende opp i naturen langt fra salgsstedet. Helium er et knapphetsgode, og det ser ut i dag som det kan bli mangel på den om kort tid. Heliumgass brukes f.eks. til å kjøle ned magnetene i MR-maskiner, og uten den gassen må maskinene gå over til svakere magneter som gir dårligere billedkvalitet. Det er funnet ballonger langt til fjells og langt til havs. Denne typen plastforurensing er svært unødvendig. Det er eksempler på at dyr har påført seg skader ved å vikle seg inn eller spise ballongrestene.

Bruk av heliumballonger er med andre ord problematisk fordi de forsøpler, og fordi de fylles av en gass vi trenger til langt mer nyttige formål. Et forbud vil gjøre oss mer bevisste på de negative sidene, og skape bedre holdninger til vårt eget forbruk av plast og naturressurser.

Nordland fylkesting håper at alle Nordlands kommuner ser verdien i å avvikle all bruk og salg av heliumballonger, og sammen bidra til et renere Nordland.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS