Eiendomsskatteliste til offentlig gjennomsyn

Eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig gjennomsyn ved servicetorget på kommunehuset, Leland. Du kan også lese skattelisten her.

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017, sak 81/16, og med hjemmel i eiendomskatteloven §15, legges listen ut til offentlig gjennomsyn fram til 21. mars 2017.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes dersom det ikke er klaget på samme grunlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, innen seks uker.

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS