Borgerlige vigsler fra 1. januar 2018

Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapsloven som innebærer at vigselsmyndighet overføres fra notarius publicus til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet. Med det overføres ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler fra tingrettene til kommunene fra og med 1. januar 2018.

Leirfjord kommunestyre har i møte 22.09.2017, sak 50/17, gjort følgende vedtak:

1) I Leirfjord kommune er det ordfører og varaordfører som foretar borgerlige vielser
2) Vielsene foregår i kommunens ordinære åpningstid
3) Kommunestyresalen benyttes som lokale
4) Det tas ikke betalt for ordinære vielser
5) Det åpnes for å gjennomføre vigsler på andre steder/i andre lokaler, også utenom ordinær arbeidstid, samt for personer bosatt i andre kommuner
6) Eventuelle ønsker om vielser på andre lokasjoner eller utenom ordinær arbeidstid betales for reelle utgifter medgått til lokaler, samt en timepris på kr 500,- for den som utfører vigselen

Dersom du planlegger å gifte deg borgerlig, må du kontakte kommunen for å avtale tidspunkt for vielsen og andre forhold rundt selve seremonien. Her vil du også få informasjon om forberedelser og utfylling av skjema som skal sendes til Folkeregisteret.

Velkommen!

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS