Administrasjonssjefen

 
Konstituert Administrasjonssjef Kjell Olav Lund

Administrasjonssjefen er kommunens øverste administrative leder, og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Administrasjonssjefen har ansvar for saksforberedelse for politiske organer, for oppfølging og gjennomføring av politiske og administrative vedtak.

Konstituert Administrasjonssjef i Leirfjord kommune er Kjell Olav Lund

Administrasjonssjefens strategiske ledergruppe består av administrasjonssjef, kommunalsjef samfunn, kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef helse og velferd.

Kjell Olav Lund Konstiruert Administrasjonssjef 75074045/91330245
Maidi Lill Andersen Kommunalsjef Oppvekst 46834170
Kjell Olav Lund Kommunalsjef Helse og Velferd 75074045/91330245
Øyvind Toft Kommunalsjef Samfunn 75074006/48168285

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS